Friday, March 10, 2006

raga of the day----saveri

Arohana:S R1 M1 P D1 S
Avarohana:S N3 D1 PM1 G3 R1 S

Balamu Kulamu---Tyagaraja
Anjaneya Raghurama---Swati Tirunaal
Durusugaa Kripaa---Syama Sastry
Venkataramanane Baro---Purandara Dasa
Deenudanenu Devudavu Neevu---Annamayya
Sriraja Gopala---Muthuswami Dikshitar

No comments: